Wiele mówi się, że obecne czasy można określić mianem ery konsumpcjonizmu. Ludzie kupują na potęgę, w sklepach i przez Internet, za gotówkę i na raty, od produktów spożywczych, przez elektronikę, po samochody. Sprzedaż napędza gospodarkę, a ta reguluje rozwój państwa. Żeby to wszystko mogło sprawnie funkcjonować potrzebne są więc przedsiębiorstwa, które dostarczą ludziom odpowiednie usługi związane z nabywaniem dóbr materialnych. Na rynku pracy sektor ten jest określany po prostu mianem sprzedaży – na czym polega praca w tej branży?

Mówiąc najprościej: polega na sprzedaży usług czy towarów. Ale na tym się nie kończy, bo w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru samego przedsiębiorstwa pracownik z działu sprzedaży może odpowiadać też za obsługę klienta, reklamowanie oferty czy wsparcie klienta na etapie posprzedażowym. Zawód sprzedawcy to nie tylko praca za ladą, ale często dużo bardziej zaawansowane obowiązki, wynikające z szerokiego zakresu obowiązków zawodowych, powierzonych osobie na takim stanowisku.

Podstawowym celem sprzedawcy jest jednak doprowadzenia do zawarcia aktu sprzedaży konkretnego przedmiotu lub usługi. W ramach takich starań sprzedawca powinien potrafić sprawnie przedstawić klientom oferowane produkty lub usługi i przeprowadzić go przez cały proces sprzedaży, często również odpowiadając za opiekę po dokonaniu takiego aktu, na przykład przez obsługę reklamacji czy negocjacje ofert w przyszłości. Do zadań sprzedawcy może więc należeć nie tylko aktywna działalność w celu pozyskania nowych klientów, ale także budowanie dobrych relacji w ramach stosunków konsumenckich czy dbanie o wizerunek firmy na rynku.

Sprzedawca może być asystentem ds. sprzedaży, doradcą, specjalistą, handlowcem… Tak naprawdę trudno jednoznacznie określić na jakich stanowiskach można rozwijać swoją karierę w branży sprzedaży, bo jest to dziedzina dynamicznie rozwijająca się, między innymi przez ekspansję mediów wirtualnych. Wiele zależy od konkretnej gałęzi gospodarki, w której działalność prowadzi konkretne przedsiębiorstwo – szerokie zróżnicowanie, jeśli chodzi o dostępne produkty i usługi przekłada się na dużą różnorodność stanowisk związanych ze sprzedażą. Pracodawca z konkretnej branży będzie wymagał od kandydata na stanowisko specjalisty sprzedaży czy handlowca znajomości rynku, na którym obraca się firma. Tym samym fachowa wiedza na temat danej działalności, towarów czy usług jest bardzo ceniona podczas rekrutacji.

Wszyscy sprzedawcy muszą mieć ze sobą jedną cechę wspólną – skuteczny i efektywny specjalista sprzedaży dobrze odnajduje się w pracy z klientem. Wobec tego pracodawcy poszukują kandydatów, którzy cechują się nie tylko wysokim poziomem umiejętności interpersonalnych, które przejawiają się w łatwości w nawiązywaniu kontaktów czy kulturą osobistą, ale nierzadko anielską wręcz cierpliwością. Motto „klient nasz pan” daje pewien obraz w zakresie budowania współpracy w tej branży. Prawda jest taka, że do osiągnięcia sukcesu nie wystarczy tylko zdobyć klienta przez zaproponowanie ciekawej i korzystnej oferty. Najbardziej zyskują ci, którzy zbudowali odpowiedni system wsparcia i obsługi konsumenta.

Jakie zwykle warunki proponuje pracodawca kandydatom na stanowiska specjalistów ds. sprzedaży? Przede wszystkim, jeśli mowa o pracę związaną z pozyskiwaniem klienta w sposób bezpośredni w grę może wchodzić wynagrodzenie oparte na stawce podstawowej uzupełnianej przez premie uzależnione od osiąganych przez pracownika wyników. A najciekawsze oferty pracy z wielu różnych branż można znaleźć na portalu szukampracy.pl.